Utredningen av behovet att utveckla logistiken inom den finländska utrikeshandeln är klar

Uutinen 02.03.2012 14.51 fi sv en

Finland har en i huvudsak fungerande marknad för logistiktjänster, ett högklassigt utbud av internationella logistiktjänster och god kompetens inom logistik. Det finländska transportnätets täckning och kapacitet är för närvarande tillfredsställande.

Denna bedömning görs av kommunikationsministeriets tillsatta utredningsmannagrupp. Gruppens uppdrag var att utreda flaskhalsarna i och utvecklingsbehoven av logistiken inom den finländska utrikeshandeln fram till 2030.

Utredningen hänför sig till beredandet av den trafikpolitiska rapporten och har skrivits in i regeringsprogrammet. Utredningen är gjord av styrelseledamoten i Hacklin Ltd, Jyrki Paavola (ordf), Stora Ensos logistikdirektör Antti Vehviläinen och professorn i logistik vid Åbo handelshögskola, Lauri Ojala.