Takaisin

Vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelua yhdenmukaistetaan

Vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelua yhdenmukaistetaan

Uutinen 23.03.2017 13.38 fi

Hallitus antoi eduskunnalle lakiesityksen liikenteessä käytettävien vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelusta 23. maaliskuuta. Esityksen tarkoituksena on varmistaa yhteiset tekniset standardit vaihtoehtoisten polttoaineiden julkisille lataus- ja tankkauspisteille.

Lisäksi tarkoituksena on asettaa kriteerit kuluttajille ja käyttäjille annettavista tiedoista, jotka koskevat vaihtoehtoisten polttoaineiden merkintöjä ja hintoja sekä lataus- ja tankkauspisteiden sijaintia. Lain soveltamisalaan kuuluvat vain julkiset tankkaus- ja latauspisteet.

- Vaihtoehtoisia käyttövoimia hyödyntävillä liikennevälineillä on keskeinen rooli Suomelle asetettujen kunnianhimoisten päästövähennystavoitteiden saavuttamisessa. Siksi on erittäin tärkeää että Suomeen syntyy muun Euroopan kanssa yhtenäinen lataus- ja tankkausasemaverkosto, mikä tukee osaltaan uusien käyttövoimien yleistymistä myös Suomen autokannassa, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner.

Esityksellä edistetään vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöä liikenteessä, jotta liikenteen riippuvuus öljystä pienenisi ja liikenteen haitalliset ympäristövaikutukset vähenisivät.

Lakiesityksellä edistetään hallitusohjelman ”Biotalous ja puhtaat ratkaisut”- hanketta.