null Vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelua yhdenmukaistetaan

Vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelua yhdenmukaistetaan

Uutinen 23.03.2017 13.38 fi

Maakaasuauton tankkaus (Juha Tuomi / Rodeo / LVM)

Hallitus antoi eduskunnalle lakiesityksen liikenteessä käytettävien vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelusta 23. maaliskuuta. Esityksen tarkoituksena on varmistaa yhteiset tekniset standardit vaihtoehtoisten polttoaineiden julkisille lataus- ja tankkauspisteille.

Lisäksi tarkoituksena on asettaa kriteerit kuluttajille ja käyttäjille annettavista tiedoista, jotka koskevat vaihtoehtoisten polttoaineiden merkintöjä ja hintoja sekä lataus- ja tankkauspisteiden sijaintia. Lain soveltamisalaan kuuluvat vain julkiset tankkaus- ja latauspisteet.

- Vaihtoehtoisia käyttövoimia hyödyntävillä liikennevälineillä on keskeinen rooli Suomelle asetettujen kunnianhimoisten päästövähennystavoitteiden saavuttamisessa. Siksi on erittäin tärkeää että Suomeen syntyy muun Euroopan kanssa yhtenäinen lataus- ja tankkausasemaverkosto, mikä tukee osaltaan uusien käyttövoimien yleistymistä myös Suomen autokannassa, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner.

Esityksellä edistetään vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöä liikenteessä, jotta liikenteen riippuvuus öljystä pienenisi ja liikenteen haitalliset ympäristövaikutukset vähenisivät.

Lakiesityksellä edistetään hallitusohjelman ”Biotalous ja puhtaat ratkaisut”- hanketta.