Väylä- ja turvallisuusvirastojen alueellistamisesta esitys

Uutinen 15.05.2009 09.07 fi sv

Ministeri Anu Vehviläinen ja ylijohtaja Juhani Tervala.

Liikenne- ja viestintäministeriön väyläviraston ja liikenteen turvallisuusviraston toimintojen alueellistamista selvittänyt työryhmä esittää, että ensi vuoden alussa aloittavista uusista virastoista alueellistetaan yhteensä 245 henkilötyövuotta vuoden 2015 loppuun mennessä Lappeenrantaan ja Rovaniemelle.

Työryhmä luovutti yksimielisen esityksensä liikenneministeri Anu Vehviläiselle perjantaina 15. toukokuuta. Henkilöstöjärjestöt jättivät esitykseen lausuman.

Väylävirastosta esitetään alueellistettavaksi Lappeenrantaan yhteensä 130 työpaikkaa. Liikenteen turvallisuusvirastosta alueellistetaan 95 työpaikkaa Rovaniemelle ja Lappeenrantaan 20 työpaikkaa.

Työryhmä esittää, että Väylävirastosta alueellistetaan Lappeenrantaan liikenteen ja väylänpidon tietopalvelutehtävät, asiakirjahallinto, arkistopalvelut ja tilastointi.

Liikenteen turvallisuusvirastosta esitetään alueellistettavaksi Lappeenrantaan Itäliikenteen yksikkö, joka keskittyisi erityisesti Suomen ja Venäjän väliseen maa-, rautatie- ja vesiliikenteeseen liittyviin tehtäviin. Rovaniemelle Liikenteen turvallisuusvirastosta sijoitettaisiin ajoneuvoverotukseen liittyvät tehtävät, tietopalvelu, kansalaisneuvonta ja erilaiset tukipalvelut.

Seuraava vaihe prosessissa on esityksen jatkovalmistelu liikenne- ja viestintäministeriössä ja lausunnon pyytäminen Valtioneuvoston alueellistamisen koordinaatioryhmältä. Liikenneministeri Vehviläisen tavoitteena on tehdä asiasta päätös kesäkuussa.