null Vehviläinen ei hyväksy konttikuljetusten rajoitusta Venäjälle

Vehviläinen ei hyväksy konttikuljetusten rajoitusta Venäjälle

Uutinen 18.05.2009 09.05 fi sv

Laivanlastaus

Venäjän tullilaitos on ehdottanut, että yli 20-jalkaiset kontit kuljetettaisiin joko meritse suoraan Venäjän satamiin tai naapurimaiden kautta rautateitse. Venäjän tullilaitoksen ehdottaman asetuksen voimaantulo lakkauttaisi kokonaan kuorma-autoilla tapahtuvat konttikuljetukset Suomesta ja eräistä muista maista Venäjälle. Asetus koskisi Venäjän Euroopan puoleista rajaa.

Liikenneministeri Anu Vehviläinen lähetti jo 13.5. Venäjän liikenneministeri Igor Levitinille kirjeen, jossa Vehviläinen kritisoi Venäjän tullilaitoksen valmistelemaa asetusta. Kirjeessään Vehviläinen muun muassa toteaa, että uusi asetus olisi täysin Maailman kauppajärjestön WTO:n periaatteiden vastainen.

Vehviläinen toivoo, että ministeri Levitin käyttäisi kaiken vaikutusvaltansa, jotta asetus ei tulisi voimaan.