Vehviläinen godkänner inte begränsning av containertransporter till Ryssland

Uutinen 19.05.2009 16.11 fi sv

Rysslands tullverk har föreslagit att containrar på över 20 fot ska transporteras endera sjövägen direkt till hamnar i Ryssland eller med tåg via grannländerna. Om den föreslagna förordningen träder i kraft gör det helt slut på containertransporter med långtradare från Finland och vissa andra länder till Ryssland. Den föreslagna förordningen gäller Rysslands gräns på den europeiska sidan.

Trafikminister Anu Vehviläinen skickade redan den 13 maj ett brev till Rysslands trafikminister Igor Levitin, där Vehviläinen kritiserar förordningen som är under beredning. I sitt brev konstaterar Vehviläinen bland annat att den nya förordningen helt är emot Världshandelsorganisationen WTO:s principer.

Vehviläinen hoppas att minister Levitin använder allt sitt inflytande för att förordningen inte ska träda i kraft.