Vehviläinen muuttaa taksilakia

Uutinen 04.04.2009 13.30 fi sv

Liikenneministeri Anu Vehviläinen (kesk) muuttaa taksilakia asemapaikkapykälän osalta. Vehviläisen mukaan kesällä 2007 voimaan tullut taksilaki ei kykene riittävällä tavalla turvaamaan kuntaliitosten myötä syntyneiden laajojen kuntien ja haja-asutusalueiden taksipalveluita.

Liikenne- ja viestintäministeriön tarkoituksena on valmistella hallituksen esitys asemapaikkakysymyksen ratkaisemiseksi toukokuun loppuun mennessä.