null Venäjän uusi ehdotus huomioisi konttien eri kuljetusmuodot

Venäjän uusi ehdotus huomioisi konttien eri kuljetusmuodot

Uutinen 30.07.2009 13.22 fi en

Kontteja Suomessa.

Liikenneministeri Anu Vehviläinen on saanut tällä viikolla Venäjän liikenneministeri Igor Levitiniltä kirjeen, jossa kerrottiin Venäjän tullilaitoksen laatineen uuden luonnoksen konttien kuljettamista koskevaksi asetukseksi.

Venäjän varaliikenneministeri Sergei Aristov vahvisti 29. heinäkuuta, että uuden asetusluonnoksen mukaan konttikuljetukset jaettaisiin kiintiöihin ja siten asetus huomioisi joustavammin kaikki kuljetusmuodot: maantie-, meri- ja rautatiekuljetukset. Hänen mukaansa Venäjän liikenneministeriö pitää tärkeänä, että kuljetusmuotojen keskinäinen kilpailukyky säilytetään. Venäjän liikenneministeriöllä ei ole vielä virallista kantaa tähän uuteen luonnokseen.

Suomen liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lisätietoja uuden asetusluonnoksen sisällöstä Venäjän liikenneministeriöltä.