Venäjältä uusi ehdotus konttiasetukseksi

Tiedote 30.07.2009 13.02 fi en

Liikenneministeri Anu Vehviläinen on saanut tällä viikolla Venäjän liikenneministeri Igor Levitiniltä kirjeen, jossa kerrottiin Venäjän tullilaitoksen laatineen uuden luonnoksen konttien kuljettamista koskevaksi asetukseksi. Uusi asetusluonnos oli esillä myös liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäällikkö Harri Pursiaisen ja Venäjän varaliikenneministeri Sergei Aristovin välisissä keskusteluissa 29. heinäkuuta.

Aristov vahvisti, että uuden asetusluonnoksen mukaan konttikuljetukset jaettaisiin kiintiöihin ja siten asetus huomioisi joustavammin kaikki kuljetusmuodot: maantie-, meri- ja rautatiekuljetukset. Hänen mukaansa Venäjän liikenneministeriö pitää tärkeänä, että kuljetusmuotojen keskinäinen kilpailukyky säilytetään. Venäjän liikenneministeriöllä ei ole vielä virallista kantaa tähän uuteen luonnokseen.

Suomen liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lisätietoja uuden asetusluonnoksen sisällöstä Venäjän liikenneministeriöltä.

Konttiasetuksen taustaa

Venäjän tullilaitos valmisteli keväällä 2009 hallituksen edellisen asetusluonnoksen, jonka mukaan Venäjälle vietävät 20 jalan tai sitä suuremmat kontit siirrettäisiin kuljetettaviksi joko meritse tai rautateitse. Asetus koskisi Suomen, Viron, Latvian ja Ukrainan kautta Venäjälle kuljetettavia kontteja. Venäjän liikenneministeriö vastusti tätä aiempaa asetusluonnosta.

Suomen mielestä Venäjän keväällä esittämä aikomus siirtää konttikuljetukset hallinnollisella päätöksellä raiteille tai meritse ei olisi lyhyellä aikavälillä mahdollista toteuttaa ja se olisi kansainvälisten kaupankäynnin periaatteiden vastaista. Suomen hallituksen näkemykset tuotiin esille Suomen ja Venäjän pääministereiden ja liikenneministereiden virallisissa tapaamissa touko-kesäkuussa.

Liikenneministeri Vehviläinen informoi myös EU:n liikenneministereitä asetusluonnoksesta, sillä konttiasetus vaikeuttaisi merkittävästi kuljetuksia myös EU:n ja Venäjän välillä. EU:n liikenneministerit vastustivat Venäjän aietta siirtää kontit kulkemaan pelkästään raide- ja meriteitä pitkin Venäjälle. EU:n komissio lähetti kesäkuussa asiasta kirjeen Venäjän hallitukselle, jossa se vaati sitä harkitsemaan asetuksen antamista uudestaan.

Lisätietoja:

Kansliapäällikkö Harri Pursiainen, puh. 0500 787 742
Hallitusneuvos Silja Ruokola, puh. 040 580 0894