Venerekisterit tulevaisuudessa Trafissa

Uutinen 05.06.2014 14.34 fi sv en

Veneitä laiturissa (Kuva: Rodeo)

Vesikulkuneuvorekisterin ylläpitäminen siirrettään maistraateilta Liikenteen turvallisuusvirasto Trafille. Siirtämisen taustalla on tavoite keskittää liikennevälineiden rekistereitä.

Jatkossa Trafi vastaa rekisteröintitoiminnan järjestämisestä ja rekisteröintipäätöksistä. Rekisteröintitoiminnan järjestämiseksi tarvittavat avustavat palvelut Trafi hankkii julkisilta tai yksityisiltä yhteisöiltä.

Laki ei muuta vesikulkuneuvorekisterin käyttötarkoitusta, vesikulkuneuvon tai sen moottorin rekisteröinnin perusteita eikä tuo uusia poikkeuksia velvollisuuteen rekisteröidä vesikulkuneuvo.

Vesikulkuneuvorekisterin ylläpidon siirto ei aiheuta kansalaisille velvollisuutta rekisteröidä uudelleen rekisterissä nyt jo oleva vesikulkuneuvo, hankkia uutta rekisteröintitodistusta eikä hankkia vesikulkuneuvoon uutta rekisteritunnusta.

Laki tulee voimaan 1.8.2014.