null Vihreää valoa liikennehallinnon virastojen alueellistamisehdotukselle

Vihreää valoa liikennehallinnon virastojen alueellistamisehdotukselle

Tiedote 07.04.2009 15.15 fi sv

Alueellistamisen koordinaatioryhmä puoltaa liikenne- ja viestintäministeriön ehdotusta liikennehallinnon virastojen organisoimisesta ja henkilöstön osittaisesta alueellistamisesta. Ryhmä myös edellyttää, että alueellistettavien tehtävien määrä on lähempänä alueellistamistavoitteen ylärajaa. Alueellistamisen koordinaatioryhmä kokoontui 7.4.2009.

Liikenne- ja viestintäministeriön liikennehallinto on tarkoitus organisoida 1.1.2010 alkaen kahdeksi virastoksi: väylävirastoksi ja liikenteen turvallisuusvirastoksi. Ministeriö on asettanut 200-400 työpaikan alueellistamistavoitteen vuoteen 2015 mennessä.

Liikenne- ja viestintäministeriö on sitoutunut hallitusohjelman mukaisesti jatkamaan valtion hallinnon työpaikkojen alueellistamista maan eri osiin. Hallituksen aiemman linjauksen mukaan alueellistamispäätöksiä tulee tällä hallituskaudella kohdentaa erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomeen.

Ministeriö teetti puolueettoman sijoittamisselvityksen ensi vuoden alussa aloittavien liikenteen väylä- ja turvallisuusviraston alueellistamisesta. Selvityksen perusteella liikenneministeri Anu Vehviläinen esitti, että väylä- ja turvallisuusvirastot pysyvät pääkaupunkiseudulla ja soveltuvin osin tehtäviä alueellistetaan Lappeenrantaan ja Rovaniemelle.

Ministeriö asetti sijoittamisselvityksen pohjalta maaliskuussa työryhmän, jonka tehtävänä on tehdä ehdotus alueellistettavista toiminnoista siten, että virastojen toiminnan jatkuvuus, kansalaispalvelu ja yhdistämisestä saatavat hyödyt turvataan. Alueellistamistyöryhmään kuuluvat virastojen johto sekä henkilöstöjärjestöjen edustajat. Työryhmä kuulee myös henkilöstön edustajia. Työryhmän määräaika umpeutuu 15.5.2009.

Väylävirasto tulee muodostumaan Tiehallinnon, Ratahallintokeskuksen ja Merenkulkulaitoksen toimintojen yhdistämisestä. Liikenteen turvallisuusvirasto tulee muodostumaan Ilmailuhallinnon, Ajoneuvohallintokeskuksen, Rautatieviraston ja Merenkulkulaitoksen meriturvallisuustoimintojen yhdistämisestä.


Lisätietoja:

Erityisavustaja Kari Jääskeläinen, puh. 044 0581 030
Ylijohtaja Juhani Tervala, puh. (09) 160 28482 tai 050 552 7260


Aiemmin julkaistu NetEffect Oy:n tekemä asiantuntijaselvitys liikennehallinnon väylä- ja turvallisuusvirastojen sijoittamisesta on nähtävissä kokonaisuudessaan Liikenne- ja viestintäministeriön verkkosivuilla www.lvm.fi.