Virolahdelle ja Lappeenrantaan esitetään rekkaparkkeja

Tiedote 11.12.2006 15.13 fi

Liikenne- ja viestintäministeriössä on laadittu lista välittömistä ja pidemmän aikavälin toimenpiteistä itärajan rekkaruuhkien helpottamiseksi.

Tärkein esitys on suurten etäodotusalueiden rakentaminen Vaalimaan raja-asemaa varten Virolahdelle ja Nuijamaata varten Lappeenrantaan. Kiireellisintä on varautuminen tulevan joulun ja vuodenvaihteen ruuhkiin.

Epätavallisen pitkiksi jonot kasvavat tällä hetkellä noin 50 päivänä vuodessa. Ongelmapäivät tulevat kuitenkin oleellisesti lisääntymään liikenteen kasvun myötä. Suomen on arvioitu voivan hyötyä kauttakulkuliikenteestä vielä 5-10 vuotta. Tuloja transito tuo Suomelle vuodessa 275 miljoonaa euroa.

Virolahdelle esitetään rakennettavaksi odotusalue 1000 rekalle ja Lappeenrantaan 500 rekalle. Alueet otetaan käyttöön aikaisintaan vuoden 2008 kesällä. Tiehallinto valmistelee alueiden toteuttamissuunnitelman siten, että rahoituspäätös voidaan tehdä ensi vuoden aikana. Kustannukset ovat yhteensä noin 23 miljoonaa euroa.

Myös etäjonotuksesta laaditaan suunnitelma. Etäjonotusjärjestelmä mahdollistaa rajanylitysvuoron varaamisen ennakkoon.

Koska rekkaparkit valmistuvat vasta 2008, on perusteltua ottaa käyttöön välittömiä toimia ruuhkien helpottamiseksi.

Rekkajonojen pituuksille määrätään kilometripohjaiset sietorajat ja sovitaan, mitä toimia - informaation lisääminen, pakkotoimet jne. - eri tilanteissa käynnistetään.

Jonojen odotetaan kasvavan jälleen joulun ja uudenvuoden aikana. Tiehallinto laatii täksi ajaksi ruuhkaennusteen. Liikenteen sujuvuuden turvaamiseksi rajaviranomaiset, poliisi ja Tiehallinto tekevät ja toteuttavat suunnitelman liikenteen ohjauksesta.

Osa rekoista voi tarvittaessa odottaa tilapäisjärjestelyin vuoroaan satamissa. Rekkojen kuljettajien palveluja kuten tiedotusta, jätehuoltoa ja wc-tiloja parannetaan. Keväällä 2007 otetaan käyttöön pysyvä odotusjärjestelmä satamissa.

Pitkällä aikavälillä liikenne- ja viestintäministeriö edistää autokuljetusten siirtämistä juniin. Venäjän puolen rajatoimintojen tehostamiseksi Suomen tulli on tiiviisti yhteydessä Venäjän tulliin. Lisäksi Suomen tulli edistää sähköisen tullauksen käyttöönottoa EU:n pilottihankkeena Suomen ja Venäjän välisellä rajalla.

Tulevaisuuden välttämättömät tienparannuskohteet otetaan esille Suomen ja Venäjän ministeritapaamisissa. Kohteita ovat mm. raja-asemien välisten yhdysteiden kaistalisäykset sekä yhteydet raja-asemilta Venäjälle sisämaahan.

Rajaliikenteen ongelmista neuvotellaan seuraavan kerran Venäjän liikenneministeriön kanssa 19. joulukuuta Moskovassa maiden välisen kauppakomission liikennetyöryhmän kokouksessa.

Ministeriön kahden pikatyöryhmän laatimaa listaa käsiteltiin maanantaina rajaliikenteen viranomaistoimien koordinaatiotyöryhmässä kansliapäällikkö Harri Pursiaisen johdolla.

Asia otetaan esille myös tiistaina 12. joulukuuta, kun ministeriö on kutsunut kokoon muun muassa satamien edustajat käsittelemään rekkajonojen aiheuttamia ongelmia.


Lisätietoja

kansliapäällikkö Harri Pursiainen, puh. (09) 160 28389, 0500 787 742
osastopäällikkö Juhani Tervala, puh. (09) 160 28482 tai 050 552 7260