YK-työryhmä: Sähköinen tietotori vauhdittamaan kehittyvien maiden laajakaistaa

Tiedote 08.03.2011 14.03 fi en

YK:n laajakaistakomission työryhmä katsoo, että kehittyvien maiden viestintä- ja laajakaistayhteyksien kehittämiseen tarvitaan "sähköinen tietotori", jonne tuodaan tietoa, josta haetaan tietoa ja jolla luodaan kontakteja. Tietoa olisi saatavilla avoimesti ja helposti käsiteltävässä muodossa.

Työryhmä kokoontui 6.-7. maaliskuuta Levillä. Viestintäministeri Suvi Lindénin johtaman ryhmän tavoitteena on luoda malli, jonka avulla kehittyvien maiden oloihin pystytään kehittämään hallinnon sähköisiä palveluita ja saattamaan niitä kansalaisten käyttöön.

Työryhmän mukaan oleellista on se, että sähköisille palveluille luodaan optimaaliset toimintaedellytykset: toimivat ja turvalliset yhteydet, jotka ovat kohtuuhintaisia ja mahdollisimman monen saatavilla.


Hyvät käytännöt
jakoon

Palveluita kehitettäessä on keskeistä hyödyntää ja jakaa tietoa olemassa olevista malleista ja parhaista käytännöistä. Malleja on kuitenkin aina voitava muokata paikallisten olojen mukaisiksi. Tässä työssä esimerkiksi kansalaisjärjestöillä on tärkeä rooli.

Avoimella tietotorilla alan toimijat pystyvät mm. saamaan informaatiota niistä oloista, joihin tietoverkkoja ja palveluja ryhdytään suunnittelemaan ja rakentamaan. Torilla on tarkoitus hyödyntää sosiaalisen median kaltaisia teknisiä ratkaisuja, jotka mahdollistavat aidon tietojen jakamisen ja vuorovaikutteisuuden.

Materiaalia tietotorille voisivat tuoda sekä hallinnon toimijat että yritykset. Näin palvelujen kehittäjät saisivat käyttöönsä asiantuntemusta eri maista sekä tietoa niiden hallinnosta, lainsäädännöstä ja muista palvelujen kehittämiselle tärkeistä elementeistä.

Hallinnon sähköisiä palveluja voidaan kehittää tehokkaasti myös hallinnon ja yritysten yhteistyönä. On olennaista tuottaa palveluja sellaisiin välineisiin, jotka ovat yleisesti käytössä. Palveluja on myös voitava käyttää yksinkertaisinkin keinoin kuten tekstiviestillä.


Ryhmän työ
jatkuu syksyyn

Työryhmä jättää väliraporttinsa kesäkuussa. Lapin kokouksessa syntyneet suositukset sisällytetään raporttiin. Työryhmän toimikausi päättyy syksyllä.

Ministeri Lindén toteaa kokouksen tarjonneen erinomaiset puitteet esitellä kansainvälisille vieraille Suomen viestintäpolitiikkaa sekä tieto- ja viestintäteknologian osaamista.

- Suomi on yksi maailman johtavista maista matkaviestinverkkojen sekä niissä toimivien järjestelmien ja palvelujen kehittämisessä. Olemme taajuus- ja lupapolitiikalla luoneet toimivat kaupalliset markkinat. Uskon, että Suomen kokemuksista on hyötyä muuallakin, Lindén toteaa.

Lindénin johtamassa työryhmässä ovat edustettuina mm. kansainvälinen televiestintäliitto ITU, OECD sekä eräät maailman suurimmista ICT-alan kansainvälisistä yhtiöistä. Kokoukseen osallistui myös ITU:n pääsihteeri Hamadoun I. Touré.

Työryhmän 14 jäsenen lisäksi kokouksessa oli mukana kymmenkunta suomalaista tieto- ja viestintätekniikan asiantuntijaa.

Lisätietoja
erityisavustaja Anna Anttinen 040 759 7883