YLE-lagarna på remiss

Uutinen 20.02.2012 15.51 fi sv

Kommunikationsministeriet och finansministeriet har skickat lagförslagen som gäller reformeringen av finansieringen av Rundradion på remiss.

Kommunikationsministeriets förslag gäller finansieringen av Rundradion, dess allmännyttiga verksamhet och tillsynen över den. Finansministeriet begär utlåtanden över en helt ny lag om rundradioskatt. Remisstiden löper ut den 9 mars 2012.

Ändrad 14.6.2012, bilaga uppdaterad.