null Yle-lait lausuntokierrokselle

Yle-lait lausuntokierrokselle

Tiedote 17.02.2012 10.00 fi sv

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ
VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Liikenne- ja viestintäministeriö ja valtiovarainministeriö ovat lähettäneet Yleisradion rahoitusuudistusta koskevat lakiehdotukset lausuntokierrokselle.

LVM:n ehdotukset koskevat Yleisradion rahoitusta, julkisen palvelun tehtävää ja sen valvontaa. VM pyytää lausuntoja kokonaan uudesta yleisradioverolaista. Lausuntojen määräaika on 9. maaliskuuta.

- Lakiesityksen valmistelu on nyt edennyt siihen vaiheeseen, että se voidaan laittaa lausuntokierrokselle. Esitys sai poliittisten ryhmien yksimielisen tuen ja toivon, että asia viedään päätökseen asti samassa yksimielisyyden hengessä, asunto- ja viestintäministeri Krista Kiuru toteaa.

Yleisradion rahoituksen tasoksi vuonna 2013 ehdotetaan 500 miljoonaa euroa. Tämän jälkeen tasoa tarkistettaisiin vastaamaan vuotuista kustannustason nousua. Viestintäviraston tehtäväksi tulee valvoa tehostetusti julkisen palvelun varojen käyttöä.

Yleisradion julkisen palvelun kustannukset katetaan vuoden 2013 alusta uudella yleisradioverolla, joka on 0,68 prosenttia verovelvollisen henkilön ansio- ja pääomatulojen yhteismäärästä.

Samalla ehdotetaan, että televisiomaksusta luovuttaisiin. Televisiomaksu kerätään tavalliseen tapaan vuoden 2012 loppuun asti.

Vero otettaisiin huomioon ennakonpidätysprosentissa tuloverojen tapaan. Yleisradiovero ei koskisi alle 18-vuotiaita.

Veron vähimmäismäärä olisi 50 euroa ja enimmäismäärä 140 euroa. Veroa ei näin ollen perittäisi lainkaan, mikäli sen määrä jäisi alle 50 euron.

Yhteisöjen yleisradioveron määrä perustuisi liikevaihtoon siten, että veron määrä olisi 350 euroa jos liikevaihto ylittää 400 000 euroa, ja 700 euroa jos liikevaihto on ylittää miljoonan.

Yleisradion ohjaukseen ja valvontaan on hallintoneuvostolle tulossa uudeksi tehtäväksi merkittävien uusien palvelujen ennakkoarviointi. Tätä valmistelemaan nimetään liikenne- ja viestintävaliokunnan virkamies.

Rahoitusta ja valvontaa koskevien uudistusten lisäksi Yleisradion julkisen palvelun sisältöä täsmennetään vastaamaan nykyaikaa.

Lakiluonnokset sekä vastaukset yleisimpiin Yle-veroa koskeviin kysymyksiin ovat tämän tiedotteen liitteinä liikenne- ja viestintäministeriön verkkopalvelussa www.lvm.fi.

Lisätietoja

Liikenne- ja viestintäministeriö:
lainsäädäntöneuvos Laura Vilkkonen, p. 09 160 28391 tai 040 500 0817
viestintäneuvos Elina Normo, p. 09 160 28463 tai 040 765 7887

Valtiovarainministeriö (yleisradiovero):
lainsäädäntöneuvos Jukka Vanhanen, p. 09 160 34753