null Yleispalveluun tarkoitetun laajakaistan nopeuden nostaminen lausunnoille

Yleispalveluun tarkoitetun laajakaistan nopeuden nostaminen lausunnoille

Tiedote 23.06.2021 13.40 fi sv en

Nainen läppärillä kotona (Kuva: Mika Pakarinen, Keksi / LVM)

Liikenne- ja viestintäministeriö on lähettänyt 23. kesäkuuta lausunnoille asetusluonnoksen yleispalveluun käytettävästä internetyhteydestä ja erityisryhmille tarjottavien palveluiden vähimmäisvaatimuksista.

Yleispalvelulaajakaistaliittymiä tarjotaan sellaisilla alueilla, joilla ei muuten olisi riittävää kaupallista tarjontaa. Yleispalveluoperaattorit nimeää Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Asetuksella nostettaisiin yleispalvelulaajakaistan nopeutta nykyiseltä tasolta 2 megabittiä sekunnissa tasolle 5 megabittiä sekunnissa.

Yleispalvelulaajakaistan vähimmäisnopeudelle määritettäisiin kiinteän verkon liittymien yhteysnopeuksien ilmoitustapaa vastaavasti miniminopeus, normaalinopeus sekä maksimi- eli yleispalvelunopeus.

Yleispalvelulaajakaistan vähimmäisnopeudesta ja erityisryhmille tarjottavien palveluiden vähimmäisvaatimuksista säädettäisiin jatkossa samassa valtioneuvoston asetuksessa. Nyt valmistelussa olevalla asetuksella ei tehtäisi muutoksia erityisryhmien laatuvaatimuksiin.

Asetus parantaisi kuluttajan asemaa ja tiukentaisi yleispalveluvelvollisuuksia hallitusohjelman sekä EU:n teledirektiivin ja kansallisen sähköisen viestinnän palveluista annetun lain edellyttämällä tavalla. EU:n teledirektiivi määrittää puitteet yleispalvelulle. Direktiivissä muun muassa säädetään vähimmäispalveluista, joiden käytettävyys yleispalvelulla tulee turvata.

Mitä seuraavaksi?

Asetusluonnos yleispalveluun käytettävästä internetyhteydestä ja erityisryhmille tarjottavien palveluiden vähimmäisvaatimuksista on lähetetty lausunnoille 23.6.2021. Asetusluonnoksen lausuntoaika päättyy 20.8.2021.

Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@lvm.fi.

Lausuntokierroksen jälkeen asetuksen valmistelu jatkuu virkamiestyönä.

Lisätietoja

yksikön johtaja Sini Wirén, p. 040 507 0916

erityisasiantuntija Inka Näkkäläjärvi, p. 050 475 2740