Andra fasen i beredningen av lagen om transportservice på remiss

Nyhet 27.04.2017 16.48 fi sv

Lagbok (Bild: Rodeo)

Kommunikationsministeriet har skickat ett utkast till den andra fasen av lagen om transportservice på remiss. Genom förslaget kompletteras lagen om transportservice till att omfatta hela transportsystemet.

Nu samordnas bestämmelserna om flyg-, sjö- och järnvägsmarknaden så att de bildar en ändamålsenlig helhet tillsammans med de bestämmelser om vägtrafik som ingår i den inledande fasen av lagen om transportservice.

- Reformen av lagstiftningen om transportmarknaden är ett omfattande projekt som genomförs i tre faser. I den fas som nu är under beredning tas alla transportslag med i reformen. Det här är ett stort steg mot en helhet där kunderna på ett smidigt och övergripande sätt kan erbjudas interoperabla mobilitetstjänster. Jag hoppas att förslaget väcker bred diskussion som grund för den fortsatta beredningen, konstaterar kommunikationsminister Anne Berner.