Arbetsgrupp föreslår förmedlingssystem för riktade myndighetsmeddelanden

Nyhet 24.06.2009 13.42 fi sv

Den arbetsgrupp som utrett användningen av myndighetsmeddelanden som sänds som textmeddelanden föreslår att myndigheterna och teleoperatörerna bygger upp ett gemensamt system för förmedling av meddelanden. Tanken är att man då en fara hotar ska kunna förmedla information förutom via tv och radio också med textmeddelanden riktade till ett särskilt område.

Avsikten med ett riktat myndighetsmeddelande är att ge tilläggsinformation eller en varning i situationer där det inte finns ett omedelbart hot. Ett textmeddelande sänt av myndigheterna är emellertid inte ett egentligt nödmeddelande.