Arbetsgrupp föreslår förmedlingssystem för riktade myndighetsmeddelanden

Pressmeddelande 23.06.2009 16.20 fi sv

Den arbetsgrupp som utrett användningen av myndighetsmeddelanden som sänds som textmeddelanden föreslår att myndigheterna och teleoperatörerna bygger upp ett gemensamt system för förmedling av meddelanden. Tanken är att man då en fara hotar ska kunna förmedla information förutom via tv och radio också med textmeddelanden riktade till ett särskilt område.

Avsikten med ett riktat myndighetsmeddelande är att ge tilläggsinformation eller en varning i situationer där det inte finns ett omedelbart hot. Ett textmeddelande sänt av myndigheterna är emellertid inte ett egentligt nödmeddelande.

Enligt arbetsgruppens förslag sköter nödcentralsverket i praktiken om att sända meddelandena till telefonerna i de olika operatörernas nät.

Arbetsgruppen uppskattar att investeringskostnaderna för systemet är cirka en miljon euro och de årliga kostnaderna för att upprätthålla det är cirka 100 000 euro. Gruppen föreslår att kostnaderna finansieras ur fonden för försörjningsberedskap. De som sänder meddelandena föreslås stå för sändningskostnaderna. Via systemet ska man kunna sända meddelanden både i hemlandet och utomlands.

Arbetsgruppen föreslår att projektet övergår till att beredas av säkringsgruppen för myndighetsinformation (VIRVA). Under ledning av VIRVA-gruppen kommer man överens om hur myndighetsverksamheten organiseras.

Bakgrunden till förslaget är erfarenheterna från tsunami-katastrofen i Asien 2004. Under den prövade man en metod där myndigheterna förmedlade information med anknytning till olyckan som textmeddelanden till finländare som befann sig i regionen.

Ytterligare information:
säkerhetsdirektör Rauli Parmes, tfn 040 506 5266