Arbetsgrupp: nya finansiärer behövs för att trygga passagerartrafiken i Kvarken

Nyhet 10.05.2012 10.13 fi sv

Arbetsgruppen som har utrett hur Kvarkentrafiken kunde tryggas föreslår att stödet till passagerartrafiken mellan Vasa och Umeå fortsätter i åtminstone två år till. Enligt arbetsgruppens förslag borde stödet ökas med hjälp av nya finansiärer. Ett villkor för fortsatt stöd bör också vara att biljettpriserna hålls på en rimlig nivå och att stödet används för att främja en ökning av passagerarantalet. Statsstödet hålls på samma nivå som tidigare.

Arbetsgruppen som har utrett hur färjetrafiken kunde tryggas överlämnade sin mellanrapport till trafikminister Merja Kyllönen på torsdagen den 10 maj. Mellanrapporten innehåller förslag på åtgärder som är nödvändiga under detta år för att trygga fartygstrafiken under de kommande åren.

Enligt arbetsgruppens förslag borde reglerna för konkurrensutsättningen av fartygstrafiken förnyas så att det blir mer lönsamt att utveckla passagerartrafiken. Även marknadsföringen borde effektiviseras. Huvudansvaret för marknadsföringen ligger hos rederiet, men också regionerna bör vara delaktiga i den. Därtill bör Vasa stad och Umeå kommun ordna fungerande trafikförbindelser till hamnarna.