Nya tågavgångar på olika håll i landet

Nyhet 19.12.2017 16.00 fi sv

Kommunikationsministeriet och VR-Group Ab har förhandlat om att höja servicenivån i den trafik som bedrivs med stöd av upphandlingsavtal 2018–2019. Avtalet gäller upphandlade tågtjänster inom fjärrtrafiken.

Finansutskottet förordade avtalet den 19 december.

Målet är att höja servicenivån i den spårtrafik som staten understöder för att påverka människors val av färdsätt i enlighet med energi- och klimatstrategin. En parlamentarisk arbetsgrupp som har i uppgift att bedöma finansieringen av transportnätet föreslog i sin lägesrapport i augusti 2017 att spårtrafiken 2018–2021 ska beviljas ett årligt budgetanslag som är 2 miljoner euro större än det nuvarande anslaget.

För att avtalet ska träda i kraft krävs det att riksdagen godkänner anslaget i budgeten. Förbättringarna i den upphandlade tågtrafiken finansieras med det föreslagna tilläggsansanslaget på 2 miljoner euro för att förbättra servicenivån inom tågtrafiken. Riksdagen behandlar budgeten under denna vecka.

Tilläggsanslaget kommer att riktas till att höja servicenivån på följande banavsnitt: en utbyggnad av förbindelsen Helsingfors–Karleby till Ylivieska, en utbyggnad av förbindelsen Helsingfors–Kuopio till Kajana, Kotka–Kouvola, Joensuu–Nurmes, Björneborg–Tammerfors, Helsingfors–Kolari och Seinäjoki–Vilppula.

Den trafik som omfattas av det nya avtalet mellan kommunikationsministeriet och VR inleds i huvudsak den 25 mars 2018. Det tidsbestämda avtalet avses gälla till den 31 december 2019 precis som det tidigare upphandlingsavtalet som ingicks den 3 december 2015. Den trafik som bedrivs med stöd av det tidigare upphandlingsavtalet fortsätter i enlighet med tidigare överenskomna villkor.

Beslut om hur det fyraåriga tilläggsanslaget kommer att användas 2020–2021 avtalas särskilt vid en senare tidpunkt.