null Delta i diskussionen om reformen av förarutbildningen

Delta i diskussionen om reformen av förarutbildningen

Nyhet 28.01.2014 13.11 fi sv

Bilar i kö (Bild: Rodeo)

Kommunikationsministeriet öppnar med hjälp av medborgarforumet Din åsikt diskussionen om hur förarutbildningen för körkort ska ordnas. Diskussionen pågår 28.1-14.2.2014.

Trafiksäkerheten är den grundläggande målsättningen med förarutbildningen, men det finns spelrum i fråga om hur utbildningen genomförs. Utmaningen med den nuvarande modellen som baserar sig på undervisningstimmar är bland annat de regionala skillnaderna i undervisningsutbudet och de höga priserna.

I Finland bygger körkortsundervisningen och avläggande av yrkeskompetens för tunga fordon på reglerad och formbunden undervisning. Tanken bakom detta är att tillräcklig övning ger inlärningsresultat, och utbildning i kombination med en examen garanterar alla nödvändiga färdigheter.

Metoder som avviker från Finlands modell används till exempel i Storbritannien, Nederländerna och Sverige, där det inte krävs någon obligatorisk körkortsutbildning. Kunskaperna hos personer som skaffar körkort mäts i en krävande förarexamen. På grund av den krävande förarexamen kan den genomsnittliga undervisningsmängden till och med vara större än i Finland.

Diskussionen finns på https://www.otakantaa.fi/sv-FI. Man kan delta i diskussionen som namnlös användare, som registrerad användare eller som identifierad användare. Anvisningar för användning av tjänsten och deltagande finns på webbplatsen.