null Finland går och cyklar i dag

Finland går och cyklar i dag

Pressmeddelande 07.09.2020 09.30 fi sv

Cyklist, fotgängare och hund. (Bild: Kommunikationsministeriet och Kati Närhi)

Ett av de effektivaste sätten att öka rörlighet med muskelstyrka är att förbättra förutsättningarna. På forumet Finland går och cyklar diskuteras den 7 september hur förutsättningarna för gång och cykeltrafik ska förbättras i hela landet. 

Forumet ordnas under cykelveckan av kommunikationsministeriet, Transport- och kommunikationsverket och Trafikledsverket. Evenemanget öppnas av kommunikationsminister Timo Harakka. 

– Ju bättre infrastruktur, desto fler som går och cyklar. Vi vill förbättra förhållandena för gång och cykling i hela landet, säger kommunikationsminister Timo Harakka.

I år stöder staten gång och cykeltrafik med 42,9 miljoner euro, vilket är mer än tio gånger så mycket som 2019. Av denna summa stöder staten infrastrukturprojekt som främjar gång och cykeltrafik på kommunernas gatunät med 31,5 miljoner euro. Finansieringen riktas till projekt som gör rutter och resekedjor smidigare så att gång eller cykling ska vara ett beaktansvärt alternativ. Ansökan ska lämnas in till Transport- och kommunikationsverket senast den 30 september 2020.

I höst öppnas för första gången en utlysning där kommunerna kan ansöka om statsunderstöd för genomförande av program för att främja gång och cykeltrafik. Med statsunderstöd stöds också projekt för mobilitetsstyrning och trafikfostran samt trafiksäkerheten. 

Kommunikationsministeriet föreslår ett tillägg på 25 miljoner euro för att främja gång och cykeltrafik 2021. Då kommer den totala finansieringen för 2021 att uppgå till 28,5 miljoner euro. 

Miljö- och hälsofördelarna med gång och cykling är obestridliga. Finland har förbundit sig att halvera utsläppen från trafiken och transporterna före 2030. Enligt regeringsprogrammet går man inom transporterna i en allt hållbarare riktning genom att påverka människornas val av färdsätt. Av barnen och ungdomarna rör sig endast cirka en tredjedel, av den vuxna befolkningen en femtedel och av de äldre några procent tillräckligt med tanke på deras hälsa. Målet med programmet för att främja gång och cykling är att öka gång- och cykeltrafiken med 30 procent fram till 2030.

Målet med forumet Finland går och cyklar är att säkerställa att målen för programmet för främjande av gång och cykling uppnås. Under forumet får man bland annat lyssna till Mikko Aho som berättar om arbetet för att främja gång och cykeltrafik i Helsingfors. Aho är sektorchef vid stadsmiljösektorn. Direktören för hållbar rörlighet Mariettë van Empel från Hollands infrastruktur- och vattenförvaltningsministerium berättar om lyckade exempel från sitt land. I panelen diskuteras det om hur gång och cykling i vardagen samt cykelturism kan lyftas upp till en ny nivå. Diskussionen förs av verksamhetsledaren för nätverket Pyöräilykuntien verkosto Matti Hirvonen, projektchefen vid Business Finland Virpi Aittokoski, forskardoktor Jenni Kuoppa från Tammerfors universitet, KaaKau Oy:s verkställande direktör Aleksanteri Repo och projektchefen vid Åbo stad Stella Aaltonen.

Forumet ordnas som ett webbinarium som kan ses den 7 september 2020 med start klockan 13 på https://lvm.videosync.fi/suomi-kavelee-polkee-foorumi-070920

Ytterligare information:

Matti Sadeniemi, specialmedarbetare, tfn 050 466 7350, matti.sadeniemi(at)lvm.fi

Päivi Antikainen, enhetsdirektör, tfn 050 382 7101, paivi.antikainen(at)lvm.fi, Twitter @PaiviAntikainen