Förslag: Beviljandet av körkort övergår till Trafi

Nyhet 15.05.2014 12.43 fi sv

Körkort (Foto: LVM)

Trafiksäkerhetsverket Trafi föreslås överta beviljandet av körkort från polisen. Kommunikationsministeriet har skickat förslag till de författningsändringar som krävs för projektet på remiss. Utlåtanden ska lämnas senast den 30 juni.

Enligt förslaget skulle Trafi i stället för polisen även bevilja körkortstillstånd, undervisningstillstånd, övningstillstånd för motorcykel, trafiklärartillstånd, körtillstånd för taxiförare och parkeringstillstånd för handikappade.

Förslaget skulle medföra betydande besparingar. Polisen använder 100-130 årsverken för beviljande av körkort och tillstånd. Man uppskattar att Trafi klarar av att sköta samma uppgift med 10-15 årsverken. Det skulle påverka priset på tillstånd och kort.