null Kiuru: Finlands framtida tillväxt finns i digitala tjänster

Kiuru: Finlands framtida tillväxt finns i digitala tjänster

Nyhet 15.02.2012 17.13 fi sv en

Bostads- och kommunikationsminister Krista Kiuru anser att operatörerna inom ICT-branschen i Finland borde samarbeta för att skapa ett nytt kompetenskluster inom molnindustrin.

- Nyckeln till Finlands ekonomiska tillväxt finns i en betydligt bredare produktion och användning av digitala tjänster än för tillfället, sade Kiuru på Kommunikationsforum i Helsingfors den 15 februari.

- Efter lågkonjunkturen på 1990-talet tog den finländska samhällsekonomin och produktiviteten ett stort steg framåt tack vare den traditionella ICT-industrins uppsving. Nu gäller det att ta ett motsvarande kliv upp till nästa nivå. Detta kräver satsningar på produktionen av digitala tjänster och en allt större användning av dem, menar Kiuru.

Enligt Kiuru finns de bästa framtidsutsikterna inom den finska internetekonomin just inom de molnbaserade datortjänsterna och utvecklingen av dem.

Med internetekonomi avses bland annat e-handel, innehållstjänster, webbaserade telekommunikationstjänster såsom bredband, IT-konsulttjänster, programutveckling, datorer och smarttelefoner.

Om internetekonomin räknas som en självständig del är dess andel av samhällsekonomin i Finland för tillfället 6-7 procent.