KM:s budgetförslag uppgår till 2,1 miljarder euro

Nyhet 30.07.2010 13.42 fi sv

Budgetförslaget för kommunikationsministeriets förvaltningsområde för 2011 uppgår till 2 077,6 miljoner euro.

Under 2011 föreslår man att tre nya vägprojekt, två banprojekt och ett farledsprojekt ska inledas.

De vägprojekt som ska inledas är omfartsvägen vid Fredrikshamn på E18, omfartsvägen vid Smedsby i Korsholm samt den östra omfartsvägen vid Seinäjoki. På banorna inleds den andra fasen av reparationerna på avsnittet mellan Seinäjoki och Uleåborg samt elektrifieringen av avsnittet mellan Rovaniemi och Kemijärvi. Farleden till Nystad ska förbättras.

- Finansministeriet har i sitt budgetförslag mycket väl följt linjedragningarna i den trafikpolitiska redogörelsen i fråga om att starta nya projekt. Det största problemet i budgetförslaget gäller än en gång finansieringen av banavsnittet Seinäjoki-Uleåborg. Jag hoppas att regeringen senast under budgetmanglingen hittar en utväg för att trygga att det nationellt viktiga banavsnittet byggs effektivt, säger trafikminister Anu Vehviläinen.