null KM tillsatte delegation för intelligent trafik

KM tillsatte delegation för intelligent trafik

Nyhet 19.01.2010 17.52 fi sv

Kommunikationsministeriet har grundat en nationell delegation för intelligent trafik. Delegationen har bl.a. i uppgift att följa upp och styra förverkligandet av den nationella strategin för intelligent trafik och av planen för genomförandet av den samt att vid behov se till att strategin uppdateras.

Ordförande för delegationen är kommunikationsministeriets kanslichef Harri Pursiainen. Till övriga medlemmar har i första hand kallats direktörer och forskare i kommunikationsbranschen både från den offentliga och den privata sektorn.

Sakkunniga i delegationen för intelligent trafik är avdelningschefen för kommunikationsministeriets trafikpolitiska avdelning och andra personer som kallats av delegationen. Mandattiden för delegationen är till slutet av 2012. Delegationen ska sammanställa ett detaljerat åtgärdsprogram för intelligent trafik för perioden 2010-2015 före utgången av maj 2010.