Kod2016-guide till hjälp för undervisning av programmering i grundskolorna

Nyhet 10.06.2014 18.33 fi sv en

Kod2016-guide

Kod2016-guideboken och webbplatsen publicerades den 10 juni 2014 under VM-tävlingarna i programmering i Kabelfabriken. De är avsedda som första hjälp för lärare och beslutsfattare inom undervisningssektorn då programmering blir en del av grundskolornas läroplan hösten 2016.

Kod2016-guiden förklarar vad programmering är, varför det är viktigt, hur läraren skall klara av sin uppgift och hur man i grundskolan kan lära ut grunderna i programmering.

Kommunikationsministeriet, som stött publiceringen av boken, är en av projektets samarbetspartners.

Det krävs aktiva åtgärder för att det digitala samhället ska kunna utvecklas Enligt undervisnings- och kommunikationsminister Krista Kiuru måste vi ha en förmåga att skapa idéer, och färdigheter att få fram lösningar som driver samhället framåt.

- Programmering är ett nödvändigt och nyskapande verktyg i denna förändring. Med intresse och förtroende ser jag fram emot en framtid där dagens barn använder elektroniska tjänster lika naturligt som de själv planerar eller konstruerar dem.

Samhällets verksamhet grundar sig i avsevärd grad på utnyttjande av elektroniska informations- och kommunikationsnät och användning av de elektroniska tjänster och innehåll som näten möjliggör.

För att främja sysselsättningen och den ekonomiska tillväxten borde man fästa allt mer uppmärksamhet vid att tillväxtpotentialen utnyttjas när det gäller informations- och kommunikationstekniken och de digitala tjänsterna. Redan i skolan lär man sig grunderna inom digitaliseringen, konstaterar minister Kiuru.

Programmering kommer inte att bli ett eget läroämne, utan det blir en del av innehållet i ämnenas läroplaner i grundskolan. Detta görs för att förståelsen av grunderna inom programmering anses vara allmänbildande kunskap.