null Lagen om alkolås vid skolkörningar träder i kraft

Lagen om alkolås vid skolkörningar träder i kraft

Nyhet 29.07.2011 14.12 fi sv

Användningen av alkolås vid skol- och dagvårdskörningar som beställningstrafik blir obligatorisk den 1 augusti 2011. Tvånget gäller körningar som ordnas av kommunen, samkommunen, skolan eller inrättningen och som får understöd av kommunen eller staten.

I fortsättningen kan en bil utan alkolås användas tillfälligt i högst fem dagar, till exempel på grund av reparationen av en bil med alkolås. Den som beställt körningen ska utan dröjsmål underrättas om undantaget.

Påföljden av en förseelse mot bestämmelserna om användning av alkolås är bötesstraff.