Lagen om transportservice träder i kraft den 1 juli

Nyhet 06.07.2018 07.57 fi sv en

Lagen om transportservice träder huvudsakligen i kraft den 1 juli 2018. Lagen för samman den lagstiftning som gäller marknaden för trafik och transporter. Syftet med lagen är att erbjuda medborgarna bättre trafiktjänster och att öka valfriheten på transportmarknaden.

Dessutom främjar lagen digitaliseringen av transportservice och effektivare informationsanvändning.

Öppna data har en viktig roll i reformen. Öppna data gör det möjligt att bland annat erbjuda konsumenterna nya och smidiga resekedjor som kombinerar olika transportmedel.

Också den lagstiftning som gäller taxitrafiken ändras. Men vad innebär ändringen för passagerarna, och vad har konsumenterna för rättigheter? Svar på frågor som rör lagen om transportservice finns på olika myndigheters och organisationers webbplatser. Mer information hittar du via länkarna nedan. Bekanta dig också med inspelningen från en medieträff som hölls den 13 juni 2018.