null Lagreformen tryggar tillgången till posttjänster i hela Finland

Lagreformen tryggar tillgången till posttjänster i hela Finland

Nyhet 26.01.2017 15.38 fi sv

Postregleringen reformeras så att skyldigheterna att dela ut och samla in de produkter som ingår i de samhällsomfattande tjänsterna samt kraven på befordringstiderna för brev blir flexiblare. I och med lagändringen kan nya servicekoncept på marknadsvillkor möjliggöras och de möjligheter som digitaliseringen medför utnyttjas inom postutdelningen.

Regeringen lämnade propositionen om transportbalken till riksdagen den 26 januari.

Lagreformen gäller de produkter som ingår i de samhällsomfattande tjänsterna och som avses i den gällande postlagen, dvs. brev- eller paketförsändelser som är försedda med frimärke och väger mindre än 2 kg. När det gäller de brev som räknas höra till de produkter som ingår i de samhällsomfattande tjänsterna tar finländarna årligen emot ca 40 brev per hushåll.

Kommunikationsminister Anne Berner anser att reformen av postlagen är nödvändig.

- Våra liv präglas av ständiga förändringar, och reformer behövs inom alla områden i samhället. Mängden post som delas ut har minskat och förändringen i affärsmiljön innebär att det behövs flexibilitet och effektivitet inom postverksamheten. För att kunna trygga tillgången till posttjänster i hela landet behövs det fiffiga lösningar, konstaterar kommunikationsminister Anne Berner.