Maximipris för förmedling av e-uppgifter om inledande identifiering

Nyhet 23.11.2017 15.09 fi sv

Det kommer att fastställas ett maximipris för förmedling av uppgifter om inledande identifiering. Prisregleringens syfte är att främja uppkomsten av tillförlitliga elektroniska tjänster och att påskynda användningen av dem.

Ersättningen för förmedling av uppgifter om inledande identifiering föreslås dock vara minst 0,35 euro och högst 5 euro. Dessutom ska ersättningens maximinivå årligen sjunka med 25 procent, likväl så att den hålls innanför de givna gränserna. Prisregleringen ska gälla i fem år.

Regeringen föreslår att republikens president stadfäster lagen om stark autentisering och lagen om ändring av betrodda elektroniska tjänster så att lagarna träder i kraft den 15 december 2017