Medaljer till sex meriterade företrädare för motorfordonstrafiken

Nyhet 05.05.2017 15.03 fi sv

Förtjänstmedaljister, minister Berner och kanslichef Pursiainen 5.5.2017 (Bild: LVM)

Kommunikationsminister Anne Berner delade den 5 maj 2017 förtjänstmedaljer till sex personer för deras insatser på nationell nivå till förmån för den finländska motorfordonstrafiken.

Följande personer tilldelades en förtjänstmedalj:

Johanna Lehtonen, verkställande direktör, Pohjolan Matka-koncernen, Idensalmi

Olli Blomberg, redaktör, Textrans Oy, Kuopio

Pekka Lahti, verkställande direktör, VV-Auto Group Oy, Vanda

Heikki Parri, verkställande direktör, TrafficPoint Oy, Vittis

Olli Veijola, verksamhetsledare, STL:n Oulun lääninyhdistys ry, Haukipudas

Jari Matikainen, ordförande för förbundsstyrelsen, Automobilförbundet rf, Uleåborg

Förtjänstmedaljerna tilldelas för förtjänstfullt och riksomfattande arbete till förmån för den finländska motorfordonstrafiken, eller personer som genom sitt långvariga och framgångsrika arbete har främjat utvecklingen av vägtrafiken.