null Medlemmarna i den parlamentariska arbetsgruppen för transportnätets framtid utsedda

Medlemmarna i den parlamentariska arbetsgruppen för transportnätets framtid utsedda

Pressmeddelande 24.02.2017 13.35 fi sv en

Kommunikationsministeriet tillsatte den 8 februari 2017 en parlamentarisk arbetsgrupp med uppdrag att ta fram förslag till metoder för drift, underhåll och utveckling av transportnätet. Medlemmarna i arbetsgruppen har nu utsetts. Arbetsgruppen har företrädare för samtliga riksdagspartier.

Målet för den parlamentariska transportnätsarbetsgruppen är att skapa en kostnadseffektiv, långsiktig och ändamålsenlig plan för utvecklingen och finansieringen av transportnätet. Dessutom ska transportnätsarbetsgruppen avväga olika metoder för att nå de mål som ställs i den nationella klimatpolitiken för att minska utsläppen från trafiken, för att skapa förutsättningar för att automatisera trafiken och transporterna och för att möjliggöra uppkomsten av digitala trafik- och transporttjänster.

Arbetsgruppens ordförande är kommunikationsminister Anne Berner.

Medlemmar i gruppen är

riksdagsledamöterna Mirja Vehkaperä och Markku Rossi, Centern i Finland

riksdagsledamöterna Jukka Kopra och Markku Eestilä, Samlingspartiet

riksdagsledamöterna Ari Jalonen och Jari Ronkainen, Sannfinländarna

riksdagsledamöterna Krista Kiuru och Harry Wallin, Finlands Socialdemokratiska Parti

riksdagsledamot Mats Nylund (ersättare riksdagsledamot Mats Löfström), Svenska folkpartiet

riksdagsledamot Peter Östman (ersättare riksdagsledamot Antero Laukkanen), Kristdemokraterna

riksdagsledamot Kari Uotila (ersättare riksdagsledamot Katja Hänninen), Vänsterförbundet

riksdagsledamot Olli-Poika Parviainen (ersättare riksdagsledamot Jyrki Kasvi), Gröna förbundet

Permanenta sakkunniga i arbetsgruppen är överdirektör Juhapekka Ristola från kommunikationsministeriet, budgetchef Hannu Mäkinen från finansministeriet och konsultativa tjänstemannen Johanna Osenius från arbets- och näringsministeriet. Arbetsgruppens generalsekreterare är överdirektör Mikael Nyberg från kommunikationsministeriet.

Arbetsgruppen kan vid behov tillsätta underordnade arbetsgrupper och anlita sakkunniga.

Arbetsgruppens mandatperiod är 28.2.2017–28.2.2018. Den 18 augusti 2017 ska arbetsgruppen avge en mellanrapport om sina förslag för att minska utsläppen från trafiken.

Ytterligare information

Mikael Nyberg, överdirektör, tfn 0295 342 474