Minister Berner till EU-rådet för transport

Nyhet 29.11.2016 16.04 fi sv en

Europeiska unionens transportministrar samlas i Bryssel den 1 december 2016. I ministerrådet representeras Finland av kommunikationsminister Anne Berner.

Det är meningen att ministrarna vid mötet ska anta rådets allmänna riktlinje om kommissionens förslag till förordning om reviderade säkerhetsbestämmelser för den civila luftfarten och om ett reviderat mandat för den Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (EASA).

Vid mötet väntas ministrarna också enas om rådets allmänna riktlinjer om två direktivförslag som avses förenkla och smidiggöra reglerna om säkerheten på passagerarfartyg och om inspektionssystemet för passagerarfartyg.