Minister Kyllönen: Vi ska göra övergångsställena tryggare

Pressmeddelande 03.05.2013 13.35 fi sv

Trafikminister Kyllönen vill väcka medborgarna till insikt om att man måste respektera övergångsställena och följa den lagstiftning som gäller. När vi iakttar trafikreglerna och tar hänsyn till medtrafikanterna fungerar övergångsstället som en trygg led rakt genom trafiken.

Maj inleds med FN:s internationella trafiksäkerhetsvecka 6-12 maj 2013 och EU:s trafiksäkerhetsdag, som firas den 6 maj. Temat för både veckan och dagen är säkerhet i den lätta trafiken, särskilt fotgängarnas säkerhet.

- Även om den allmänna säkerhetsutvecklingen i vägtrafiken i Finland efter några sämre år har vänt mot det bättre, finns det fortfarande enormt mycket att göra för fotgängarnas säkerhet, säger trafikminister Merja Kyllönen.

Minister Kyllönen hänvisar till Trafikskyddets statistiköversikt, enligt vilken 35 fotgängare i medeltal har omkommit och 550 skadats årligen under de tre senaste åren. Av dödsfallen inträffade 61 procent och av personskadorna 89 procent i tätorter.

- Det är speciellt oroande att en tredjedel av offren omkom på ett övergångsställe, påpekar minister Kyllönen. - Det är inte fråga om siffror och statistik, utan det gäller alltid någons anhöriga eller familjemedlem. Om vi kan undvika dödsfall och personskador genom att respektera övergångsställena, trafikreglerna och varandra, så varför gör vi inte det, frågar Kyllönen allvarligt.

Regeringen offentliggjorde i december 2012 sitt principbeslut om förbättring av säkerheten i vägtrafiken. En av de viktigaste åtgärderna i beslutet är bland annat att utveckla trafikövervakningen - också när det gäller den lätta trafiken. Trafiksäkerheten förutsätter emellertid också att medborgarna engagerar sig.

Minister Kyllönen kastar fram en utmaning till alla som vistas i trafiken, bilister, motorister, cyklister och fotgängare:

- Målet för EU:s trafiksäkerhetsdag är att inte en enda fotgängare ska omkomma inom tätortsområdena i Europa under FN:s trafiksäkerhetsdag. Jag föreslår att vi finländare tänjer på det där målet och strävar efter att uppnå det under en lång tid framåt.

Enligt preliminära uppgifter för år 2012 ska antalet omkomna och skadade i trafiken i Finland ha minskat med över tio procent, till 254. Målet för trafiksäkerheten under den närmaste framtiden är högst 218 dödsfall år 2014 och högst 136 dödsfall år 2020.

Målet att halvera antalet dödsfall i trafiken från nivån 2010 fram till 2020 gäller alla EU:s medlemsstater.

Ytterligare information:

Kimmo Kiiski, trafikråd, tfn 0295 34 2304