null Precisering av utbildningen för yrkeskompetens för den tunga trafiken

Precisering av utbildningen för yrkeskompetens för den tunga trafiken

Pressmeddelande 23.07.2020 13.18 fi sv en

Kraven för utbildningen för yrkeskompetens för lastbils- och bussförare preciseras genom ändringar i förordningen om yrkeskompetens. Ändringarna har att göra med genomförandet av direktivet (EU) 2018/645. De ändringar som EU-direktivet förutsätter har delvis genomförts genom ändringarna i körkortslagen och lagen om transportservice som trädde i kraft i mitten av juli.

Statsrådet utfärdade en förordning om detta den 23 juli 2020. Förordningen träder i kraft den 27 juli 2020.

I förordningen finns bestämmelser om tillgodoräknandet av annan utbildning som en del av utbildningen för yrkeskompetens och om uppvisande av yrkeskompetens genom förartillstånd samt preciseringar av de villkor som gäller ordnandet av fortbildning och utbildningen för yrkeskompetens.

I fortbildningen kan nu utbildning i transport av farliga ämnen tillgodoräknas. Omfattningen av den utbildning som ersätts är två perioder på högst sju timmar av 35 timmar obligatorisk utbildning. Den utbildning som ges för körtillstånd för transport av farliga ämnen motsvarar till kravnivån och målsättningen fortbildningens syfte och innehåll.

Bestämmelserna om innehållet i och ordnandet av fortbildningen har preciserats i enlighet med direktivet. Förordningen preciserar dessutom de villkor och begränsningar som gäller läromedel och undervisningsmetoder, såsom e-lärande, på det sätt som EU-direktivet förutsätter.

Mer information

Monika Mutanen, överinspektör, tfn 050 4784 820 (till och med den 7 augusti 2020)

Saara Louko, specialsakkunnig, tfn 050 5301 472 (från och med den 3 augusti 2020)