null Regeringen föreslår lättnader i parkeringen för hemvårdare

Regeringen föreslår lättnader i parkeringen för hemvårdare

Pressmeddelande 30.01.2020 15.30 fi sv en

Regeringen föreslår lättnader i parkeringen för hemvårdare, lager foto. (Foto: Shutterstock)

Regeringen föreslår att vägtrafiklagen ska ändras för att underlätta parkeringen för de anställda inom hemvården och motsvarande service i hemmet. Enligt förslaget ska ändringarna göras i den nya vägtrafiklagen som träder i kraft den 1 juni 2020.

Bakgrunden till detta är riksdagens uttalande i samband med att den antog vägtrafiklagen. Riksdagen förutsatte att regeringen bereder behövliga lagändringar för att underlätta parkeringen inom hemvården.

- Hemvården hjälper människorna hemma hos dem. Genom lagändringen effektiviseras produktionen av hjälp i hemmet. När det bli lättare att parkera blir det mer tid över för vårdarbetet, säger kommunikationsminister Timo Harakka.

Det föreslås att lagen ändras så att de anställda inom hemvården ges möjlighet att avvika från parkeringsbegränsningarna överallt i Fastlandsfinland. Parkeringsmöjligheterna ska förbättras i huvudsak på samma sätt som för personer med funktionsnedsättning.

Den föreslagna regleringen gör det möjligt att parkera på parkeringsplatser i det kommunala gatunätet utan tidsgräns och avgift. Dessutom ska det vara tillåtet att parkera på en gata där parkering är förbjuden med vägmärket C38 (Parkering förbjuden) eller med vägmärket C39 (Parkeringsförbudszon). Därtill ska hemvårdare också kunna parkera sina bilar på andra ställen på en gårdsgata än på en markerad parkeringsplats.

Trots förbudet angivet med vägmärket H25 (Servicekörning tillåten) ska det inom dess verkningsområde vara möjligt att köra och parkera ett fordon med parkeringstillstånd för hemvård.

Parkeringstillstånd för hemvård berättigar dock inte till parkering på gårdsområden utanför fastigheternas vägar.

För hemvårdens parkering behövs i fortsättningen ett parkeringstillstånd som kommunen beviljat. Tillståndet ska beviljas en anställd inom hemvården eller ett företag, en förening eller ett offentligt samfund som tillhandahåller hemvård och som arbetar med kommunens lagstadgade social- och hälsovårdstjänster.

Vad händer härnäst?

Riksdagen för i plenum en remissdebatt om regeringens proposition till riksdagen. Tidpunkten för remissdebatten meddelas på riksdagens webbplats (kommande plenum).

Efter remissdebatten skickas propositionen vidare till utskottet. Utskottet bereder ett betänkande om ärendet och därefter fortsätter behandlingen av ärendet i riksdagens plenum.

Den nya vägtrafiklagen har redan antagits och den träder i kraft den 1 juni 2020. Avsikten är att de ändringar som nu bereds ska träda i kraft samtidigt.

Ytterligare information:

Elina Immonen, enhetsdirektör, tfn 050 303 2686

Kimmo Kiiski, trafikråd, tfn 050 539 5346