null Sauli Hievanen blir trafikminister Kyllönens specialmedarbetare

Sauli Hievanen blir trafikminister Kyllönens specialmedarbetare

Nyhet 04.07.2011 11.57 fi sv en

Sauli Hievanen (34) har utnämnts till trafikminister Merja Kyllönens specialmedarbetare. Han blir specialmedarbetare efter att ha verkat som organisationssekreterare vid Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf.

Hievanen har arbetat som assistent för flera riksdagsledamöter. Han har också arbetat vid Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL, Elektrikerförbundet och Suomen Ammattiin Opiskelevien Keskusliitto SAKKI ry.