Slutrapporten om kilometerskatten på remiss

Nyhet 27.02.2014 14.45 fi sv en

Bilar i kö (Bild: Rodeo)

Slutrapporten från kommunikationsministeriets arbetsgrupp som utrett rättvis och intelligent trafik har skickats ut på remiss den 25 februari 2014. I begäran om utlåtande ber ministeriet särskilt om ställningstaganden om förhållandet mellan beskattningen av bilismen och trafikpolitiken.

Arbetsgruppens uppgift var att fundera på hur man i Finland borde avancera mot rättvisare och intelligentare trafik och gå till väga för att införa system med vägavgifter på sikt.

I sin slutrapport konstaterade arbetsgruppen att man i Finland bör avancera mot en kilometerskatt i beskattningen av bilismen.

I begäran om utlåtande om slutrapporten ber ministeriet remissinstanserna att särskilt ta ställning till om man borde kombinera beskattningen av bilismen med trafikpolitiska mål och om man kan ha regionala skillnader i beskattningen. Man vill också ha synpunkter på hur trafiknätet kan användas på ett så säkert och effektivt sätt som möjligt samt om hur den digitala utvecklingen i samhället påverkar trafiksektorn.

Remisstiden pågår fram till den 17 april 2014.

Arbetsgruppens slutrapport (Oikeudenmukaista ja älykästä liikennettä. Työryhmän loppuraportti, LVM:n julkaisuja 37/2013) finns att läsa på finska på ministeriets webbplats www.lvm.fi.