Tillbaka

Slutrapporten om kilometerskatten på remiss

Slutrapporten om kilometerskatten på remiss

Nyhet 27.02.2014 14.45 fi sv en

Slutrapporten från kommunikationsministeriets arbetsgrupp som utrett rättvis och intelligent trafik har skickats ut på remiss den 25 februari 2014. I begäran om utlåtande ber ministeriet särskilt om ställningstaganden om förhållandet mellan beskattningen av bilismen och trafikpolitiken.

Arbetsgruppens uppgift var att fundera på hur man i Finland borde avancera mot rättvisare och intelligentare trafik och gå till väga för att införa system med vägavgifter på sikt.

I sin slutrapport konstaterade arbetsgruppen att man i Finland bör avancera mot en kilometerskatt i beskattningen av bilismen.

I begäran om utlåtande om slutrapporten ber ministeriet remissinstanserna att särskilt ta ställning till om man borde kombinera beskattningen av bilismen med trafikpolitiska mål och om man kan ha regionala skillnader i beskattningen. Man vill också ha synpunkter på hur trafiknätet kan användas på ett så säkert och effektivt sätt som möjligt samt om hur den digitala utvecklingen i samhället påverkar trafiksektorn.

Remisstiden pågår fram till den 17 april 2014.

Arbetsgruppens slutrapport (Oikeudenmukaista ja älykästä liikennettä. Työryhmän loppuraportti, LVM:n julkaisuja 37/2013) finns att läsa på finska på ministeriets webbplats www.lvm.fi.