Statsrådet har beviljat Esa Jakelut Oy koncession

Pressmeddelande 28.05.2014 13.43 fi sv

Statsrådet har beviljat Esa Jakelu Oy tillstånd för postverksamhet med brevtjänster.

Koncessionsområdet omfattar Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Hämeenkoski, Iitti, Joutsa, Kuhmoinen, Kärkölä, Lahtis, Nastola, Orimattila, Padasjoki, Pertunmaa och Sysmä kommuner. Med stöd av koncessionen kan bolaget inom koncessionsområdet idka postverksamhet som riktar sig till avtalskunder.

År 2011 beviljade statsrådet till samma koncern hörande Esan Kirjapaino Oy koncession. Bolaget har överklagat koncessionen i högsta domstolen och processen är ännu pågående. Esan Kirjapaino har inte inlett sådan postverksamhet som avses i koncessionen.

Statsrådet har den 28 maj 2014 beviljat till koncernen hörande Esa Jakelut Oy en ny koncession. Tillståndet är i kraft till och med 28.5.2024.

Postlagen förutsätter av posttillståndets innehavare åtgärder avseende kvalitet, tillgänglighet och effektivitet. Koncessionstillståndets villkor för Esa Jakelut Oy är innehållsmässigt desamma som i koncessionen som i januari 2014 beviljades Ilves Jakelu Oy för Tavastehusregionen. Det gäller ordnande av adressändringstjänster och tjänster för avbrott i utdelningen, märkning av försändelser på ett identifierbart sätt samt ordnande av uppsamlingsställen för returnering av felaktiga försändelser.

Enligt tillståndsvillkoren ska Esa Jakelut Oy dela ut försändelser minst en gång per vecka. Dessutom förutsätts det i tillståndet minst ett uppsamlingsställe för returnering av felaktiga försändelser per kommun inom koncessionsområdet.

Ytterligare information:

Sini Wirén, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 34 2532