Statsrådets förordningar om tillgänglighetskrav för produkter och tjänster träder i kraft i februari

Pressmeddelande 16.02.2023 13.55 fi sv en

(Bild: Mika Pakarinen, Keksi/LVM)

Statsrådet utfärdade den 16 februari 2023 tre förordningar om tillgänglighetskrav för vissa produkter och tjänster. Genom förordningarna finslipas det nationella genomförandet av EU:s tillgänglighetsdirektiv. Förordningarna träder i kraft den 20 februari 2023 och tillämpas från och med den 28 juni 2025.

Genom statsrådets förordning om tillgänglighetskrav för vissa produkter föreskrivs till exempel om tillgänglighet för olika smarta enheter och självbetjäningsterminaler. Enligt förordningen ska sådana produkter i fortsättningen vara lätta att använda för personer med funktionsnedsättning. Dessutom ska bruksanvisningarna och stödtjänsterna för produkterna vara tillgängliga och ge information om produktens tillgänglighet.

Genom statsrådets förordning om tillgänglighetskrav för vissa digitala tjänster föreskrivs om tillgänglighet för information om digitala tjänsters funktion. Samtidigt ställs kompletterande krav också på tillgänglighet för finansiella tjänster och banktjänster, e-böcker och nätbutiker. Till exempel uppgifter om tillhandahållandet av finansiella tjänster och banktjänster ska framöver presenteras på ett begripligare språk än tidigare.

Statsrådet utfärdade också en förordning om tillgänglighetskrav för tjänster inom elektronisk kommunikation och tjänster som ger åtkomst till audiovisuella innehållstjänster. Genom förordningen föreskrivs om tillgängligheten för den information som ska tillhandahållas om tjänstens funktion.

Syftet med EU:s tillgänglighetsdirektiv är att främja möjligheterna för alla, och i synnerhet personer med funktionsnedsättning, att sköta ärenden självständigt i enlighet med FN:s funktionsrättskonvention. Direktivet förenhetligar också tillgänglighetskraven för vissa produkter och tjänster i hela EU.

Målet är att produkter och tjänster ska planeras och framställas så att personer med funktionsnedsättning kan använda dem i så bred utsträckning som möjligt. Tillgänglighetskraven för produkter och tjänster som erbjuds konsumenter är förpliktande för såväl den offentliga som den privata sektorn.

Vad händer härnäst?

Statsrådets förordningar träder i kraft den 20 februari 2023 och tillämpas från och med den 28 juni 2025.

Ytterligare information:

Roosa Patrakka, överinspektör, tfn 050 431 7036, roosa.patrakka(at)gov.fi (borta 17.-20.2.2023)

Aino Sipari, enhetsdirektör, tfn 050 326 5829, aino.sipari(at)gov.fi