Tjänsten som Kommunikationsverkets generaldirektör fick 19 sökande

Nyhet 01.10.2015 10.20 fi sv

Ansökningstiden till tjänsten som generaldirektör för Kommunikationsverket gick ut den 29 september 2015. Tjänsten söktes av 19 personer.

Följande personer har sökt tjänsten:

Ilkka Haataja, diplomingenjör
Jyri Hagman, diplomingenjör
Kati Hagros, diplomingenjör, politices magister
Päivi Happonen, filosofie doktor
Anton Helander, ekonomie doktor
Janne Holopainen, juris kandidat, vicehäradshövding
Mika Huhtamäki, merkant
Jarno Ilme, teknologie doktor
Katariina Juhola, filosofie licentiat
Hannu Kari, teknologie doktor
Kirsi Karlamaa, diplomingenjör
Anne Koskinen-Kannisto, doktor i krigsvetenskaper
Tero Kurenmaa, juris doktor
Kari Lehtimäki, diplomingenjör
Kirsi Miettinen, juris kandidat, vicehäradshövding
Harri Pietila, diplomingenjör
Pertti Silen, diplomingenjör
Tapio Sulkava, ekonomie magister
Jean-Peter Ylén, teknologie doktor

Tjänsten som generaldirektör är tidsbestämd. Tjänsteperioden är fem år och börjar den 1 januari 2016. Generaldirektören utnämns av statsrådet.