null Trafikminister Vehviläinen: Ett stimulanspaket på 141 miljoner för trafiken

Trafikminister Vehviläinen: Ett stimulanspaket på 141 miljoner för trafiken

Nyhet 30.01.2009 11.15 fi sv

I den första tilläggsbudgeten för 2009 som regeringen presenterade i dag anvisas det 141 miljoner euro för trafiken. Regeringen anvisar ytterligare 50 miljoner euro mer för basväghållningen. Basbanhållningen ska få en ökning på 21,5 miljoner euro.

Projekten sysselsätter och främjar ekonomins och företagens positiva utveckling. Projekten är sammanlagt 70 till antalet och de fördelas jämnt överallt i Finland.

- Den ökade finansieringen stöder bra våra trafikpolitiska mål, trafiksäkerheten förbättras och flera landskap får betydande projekt, säger trafikminister Anu Vehviläinen.