Transportrådet enades om fortsatta åtgärder efter askkrisen

Nyhet 04.05.2010 17.29 fi sv

EU:s transportministrar diskuterade följderna av askmolnet och vilka fortsatta åtgärder som behövs vid ett möte som arrangerades i Bryssel den 4 maj. Finland representerades vid mötet av trafikminister Anu Vehviläinen.

Rådet betonar att flygsäkerheten kommer i första hand och att säkerhetsstandaren bör vara hög. Det är också nödvändigt att utveckla bedömningen och hanteringen av säkerhetsrisker samt att på EU-nivå besluta om säkra gränsvärden för den vulkaniska askan.

Rådet vill också skynda på genomförandet av ett gemensamt europeiskt luftrum. Till statsstöd förhöll sig många medlemsländer, i likhet med Finland, avvaktande.