null Varför beställde KM externa utredningar om bolagiseringen av transportnätet?

Varför beställde KM externa utredningar om bolagiseringen av transportnätet?

Pressmeddelande 26.01.2017 08.43 fi sv

Kommunikationsministeriet beställde sammanlagt 17 externa expertutredningar för beredningen av utredningsutkastet till en bolagisering av transportnätet. Den totala kostnaden för utredningarna är 331 497,50 euro.

Ministeriet balanserar ständigt i valet mellan expertis vi behöver i tjänstemannakåren och expertis som det är meningsfullt att skaffa externt. Utanför ministeriet skaffas i allmänhet sådan noggrant avgränsad expertis som det inte är ändamålsenligt att upprätthålla i den permanenta tjänstemannakåren.

Extern kunskap eller kompetens skaffas i regel genom en konkurrensutsättning för att säkra det billigaste priset och bättre kvalitet. Direktupphandling används i situationer där tidsplanen för beredningen eller den typ av specialexpertis som behövs kräver det.

Till exempel modellbeskrivningen av trafikarbetet är ett område där det finns mycket begränsat med kompetens i Finland. Direktupphandlingen dokumenteras alltid i en motiveringspromemoria som är en offentlig handling.

Ministeriet var tvunget att komplettera en del av de externa utredningarna med tilläggsutredningar när den egentliga utredningen av transportnätsbolaget som till en början hade gällt samtliga transportleder avgränsades till att gälla endast vägnätet. Tilläggsutredningarna skaffades direkt utan konkurrensutsättning eftersom tjänsteleverantören redan förfogade över den grundläggande information som behövdes som bas för de nya kalkylerna.

De externa konsultutredningarna till trots sker all beredning, ministeriets åsiktsbildning inbegripen, som tjänstemannaberedning och under tjänsteansvar vid kommunikationsministeriet. Besluten fattas på politiska grunder.

Alla utredningarna, med undantag av en, har den 19 januari 2017 publicerats på ministeriets webbplats på adressen: www.lvm.fi.

En av utredningarna innehåller information som med stöd av offentlighetslagen räknas som affärshemligheter, och följaktligen kan den inte publiceras.

Ytterligare information:

Olli-Pekka Rantala, överdirektör tfn 0295 34 2585, 050 344 3400

Jussi Luomajärvi, förvaltningsdirektör, tfn 0295 34 2471, 040 827 7676