Vehviläinen ändrar taxilagen

Nyhet 07.04.2009 15.22 fi sv

Trafikminister Anu Vehviläinen (C) ändrar taxilagen beträffande paragrafen om stationsplats för taxitillstånd. Enligt Vehviläinen kan taxilagen, som trädde i kraft sommaren 2007, inte tillräckligt väl trygga taxitjänsterna i de vittsträckta kommuner och glesbygdsområden som uppkommit genom kommunsammanslagningar.

Kommunikationsministeriet har för avsikt att bereda regeringens proposition för att lösa problemet med stationsplats före utgången av maj.