Vireillä

Tälle sivulle on listattu linkkejä tuoreimpiin vireillä-osiossa julkaistuihin asiohin ja asiakirjoihin. Aineistot julkaistaan suoraan ministeriön MAHTI-asianhallintajärjestelmästä. 

Viimeisimmät lausuntopyynnöt

 

Mikä on Valtioneuvoston hankerekisteri?

Valtioneuvoston hankerekisteri on ministeriöiden ja eduskunnan julkinen verkkopalvelu. Rekisteriin  sisällytetään tiedot ja asiakirjat säädösvalmisteluhankkeista sekä eri asioita koskevista uudistamis- ja kehittämishankkeista.

Hankerekisterissä on myös tiedot ja asiakirjat selvitys, komitea-, toimikunta- tai työryhmätyöskentelystä. Lisäksi erilaiset tutkimuksille puitteita luovat hankkeet ja niihin liittyvät asiarkirjat sisällytetään rekisteriin.

Hankerekisteriin on tallennettu myös tiedot valtion virastojen, laitosten ja liikelaitosten johtoelinten kokoonpanoista sekä neuvottelukuntien, neuvostojen ja  lautakuntien kokoonpanoista.

Valtioneuvoston hankerekisteri

Miten tiedot vireillä olevista asioista ja asiakirjoista julkaistaan?

Asiakirjat ja -tiedot julkaistaan ministeriön verkkopalveluun asianhallintajärjestelmästä. Tietojen tallentamisesta ja ylläpidosta huolehtii asian valmistelija. Tiedot löytyvät myös valtioneuvoston hankerekisteristä. 

Asian valmistelija ja valtioneuvoston hallintoyksikkö auttavat asiakirjoihin liittyvissä tiedusteluissa, kirjaamo@lvm.fi.