null Ändring av lagen om skrotningspremie träder i kraft

Ändring av lagen om skrotningspremie träder i kraft

Tiedote 25.02.2021 15.40 fi sv

Foto: Harry Hykko / Shutterstock

Regeringen föreslår att republikens president ska stadfästa en lagändring som gäller skrotningspremie för personbilar åren 2020 och 2021. Avsikten är att republikens president stadfäster lagen fredagen den 26 februari 2021.

Det är fråga om en teknisk precisering. Till lagen har det fogats ett nytt moment: ”Endast en skrotningspremie kan beviljas per anskaffning av en ny personbil, en elassisterad cykel, en periodbiljett i kollektivtrafik eller en kombinationstjänst som innehåller reserätt i kollektivtrafik.”

Lagen om skrotningspremie för personbilar åren 2020 och 2021 trädde i kraft den 1 december 2020. Transport- och kommunikationsverket ansvarar för beviljandet av stödet. Syftet med skrotningspremie är att minska utsläppen från trafiken och förnya fordonsbeståndet i Finland.

Vad beviljas skrotningspremie för?

Man kan få 2 000 euro i skrotningspremie för anskaffning av en ny flexfuel-bil, det vill säga en bil som drivs med höginblandad etanol, en gasbil, en renodlad elbil eller en laddningsbar hybridbil vars utsläpp är högst 95 gram koldioxid per kilometer. För anskaffning av en bil med koldioxidutsläpp på högst 120 gram per kilometer kan man få 1 000 euro. Skrotningspremien kan också användas för anskaffning av en ny elassisterad cykel, en periodbiljett i kollektivtrafik eller en mobilitetstjänst som innehåller reserätt i kollektivtrafik. Premien uppgår då till högst 1 000 euro.

Vad händer härnäst?

Avsikten är att republikens president stadfäster lagen om ändring av lagen om skrotningspremie för personbilar åren 2020 och 2021 den 26 februari 2021. Lagen träder i kraft den 26 februari 2021 och gäller till och med den 31 mars 2022. För skrotningspremien har det reserverats åtta miljoner euro i den sjunde tilläggsbudgeten för 2020.Premie betalas så länge som anslaget räcker till. Stödet beviljas och övervakas av Transport- och kommunikationsverket.

Ytterligare information:

Sabina Lindström, avdelningschef, tfn 040 527 6103, sabina.lindstrom(at)lvm.fi, Twitter @LindstromSabina