Fakta- och underhållningsprogram dominerar tv-utbudet i Finland

Uutinen 11.07.2012 12.31 fi sv en

De tre största programkategorierna i det finländska tv-utbudet 2011 var faktaprogram (35 %), underhållning (23 %) och utländsk fiktion (18 %).

De största programkategorierna har varit i samma ordning redan i flera års tid. Av tv-utbudet 2011 var 40 procent utländsk produktion.

Resultaten framgår av undersökningen Finländskt tv-utbud 2011 som kommunikationsministeriet låtit utföra. Med i undersökningen var de riksomfattande avgiftsfria kanalerna. De tolv tv-kanalernas programutbud 2011 utgjorde i genomsnitt 1 199 timmar per vecka, dvs. mer än 168 programtimmar per dygn.

Programutbudet är något mer koncentrerat än året före granskningsperioden. Bland kanalerna görs en klar arbetsfördelning och inom bolagen får kanalerna olika slags programbetoningar.

- Ett mångsidigt och högklassigt tv-utbud har garanterats med kommunikationspolitiska beslut. Televisionen förfogar numera över betydligt mer sändningskapacitet än i början av millenniet och utbudet som tittarna har tillgång till har ökat avsevärt, berättar bostads- och kommunikationsminister Krista Kiuru.