IMO:n pääsihteeri Sekimizu pitää Suomea edelläkävijänä

Tiedote 07.03.2013 11.55 fi sv

Kansainvälisen merenkulkujärjestö IMO:n pääsihteeri Koji Sekimizu vierailee Suomessa 6.-9.3. Pääsihteeri Sekimizu ja liikenneministeri Merja Kyllönen keskustelivat tänään talvimerenkulusta ja IMO:n työstä arktisen merenkulun turvallisuuden edistämiseksi. Esillä olivat myös merenkulun ympäristökysymykset ja tulevaisuuden polttoaineet, kuten nesteytetty maakaasu (LNG). Tapaamiseen osallistuu myös Ahvenanmaan ministeri Roger Nordlund.

Ministeri Kyllönen kertoi Suomen sopeuttamistoimista, alusten ympäristötukiohjelmasta ja siitä, että EU:n komissio on puoltanut Suomen valtion taloudellista tukea varustamoille alusten ympäristöinvestointien toteuttamiseksi.

Pääsihteeri Sekimizu korosti vierailullaan, että IMO:n päätökset laivojen rikkipäästöjen vähentämiseksi pitävät ja ne pannaan täytäntöön suunnitelmien mukaan. Samalla hän painotti, että koska muutokset tulevat voimaan yhteiskunnan vaatimuksesta, yhteiskunnan täytyy osallistua taakan kantamiseen. Merenkulkuelinkeino tarvitsee nyt valtion tukea uusiin säännöksiin sopeutumisessa.

Pääsihteeri Sekimizun mukaan Suomi on edelläkävijä sopeuttamistoimissa ja innovaatioiden hyödyntämisessä. Suomi on hyvä esimerkki siitä, kuinka yhteiskunta ja merenkulkuala voivat yhdessä sopeutua muutokseen, ja kuinka Suomen hallitus on tässä tilanteessa aktiivisesti toiminut.

Sekimizu pitää Suomea ympäristöystävällisen merenkulun johtavana maana ja toivoi muiden maiden seuraavan perässä. Sekimizun mukaan LNG on merenkulun tulevaisuuden polttoaine. Hän piti ensimmäistä LNG-käyttöistä Viking Grace -matkustaja-alusta erittäin hyvänä esimerkkinä suomalaisesta innovatiivisuudesta.

Ministeri Kyllösen mukaan Suomen kannattaa nyt hyödyntää sitä, että olemme edelläkävijöitä.

- Suomessa on meriteollisuutta, ympäristöteknologiaa ja sekä uusien polttoaineiden osaamista, joita tullaan tarvitsemaan viimeistään silloin kun globaalit päästörajoitukset tulevat voimaan. Tämän päivän haasteet ovat meille tulevaisuudessa kilpailuetu, korostaa Kyllönen.

Lisätietoja:

erityisavustaja Sarianne Hartonen, p. 0295 34 2325, 050 371 2294
yksikön päällikkö, hallitusneuvos Silja Ruokola, p. 0295 34 2367, 040 580 0894